Przejdź do treści

Internetowe Konto Pacjenta. Tu zapisuje się historia zdrowia Pacjenta

Udostępnij:

Autor:

Anna Kątnik

Anna Kątnik

Recepty, wizyty lekarskie, pobyty w szpitalach i uzdrowiskach czy dostęp do danych swojej rodziny – to tylko niektóre funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Jak jeszcze Pacjent może skorzystać z tego narzędzia?

Internetowe Konto Pacjenta to działające już od kilku lat rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia. Ma za zadanie ułatwić Pacjentom korzystanie z cyfrowych usług zdrowotnych i uporządkować informacje medyczne o stanie zdrowia w jednym miejscu. IKP zawiera informacje o przeszłym, aktualnym i planowanym leczeniu. Pozwala załatwić wiele spraw bez konieczności wizyty w placówce medycznej.

IKP to bezpłatne konto, które posiada każdy obywatel mający numer PESEL.

Jak podał w czerwcu br. Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia, w czasie pandemii Polacy aktywowali blisko 16 milionów Internetowych Kont Pacjenta, odnotowano 3,5 miliona pobrań aplikacji mojeIKP, a serwis pacjent.gov.pl – „brama do e-zdrowia” – miał 57 milionów odsłon. 

IKP to bardzo przydatne narzędzie. W jednym miejscu mamy dostęp do szeregu informacji dotyczących nie tylko naszego zdrowia, ale także zdrowia naszych dzieci. Po udzieleniu odpowiednich pełnomocnictw, IKP nadaje również dostęp do informacji dotyczących zdrowia innych członków rodziny, np. naszych rodziców – podkreśla Karolina Widelska, wiceprezes Fundacji na Rzecz Pacjentów – Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi.

JAK SIĘ ZALOGOWAĆ DO IKP?

Wejdź na stronę www.pacjent.gov.pl i zaloguj się za pomocą profilu zaufanego.

Jeśli jeszcze nie posiadasz profilu zaufanego, możesz założyć go online przez swój bank lub zarejestrować się w serwisie www.pz.gov.pl i potwierdzić profil zaufany np. w oddziale NFZ, urzędzie gminy czy urzędzie skarbowym. W Polsce działa 1,5 tysiąca punktów potwierdzających. Ich lista dostępna jest na stronie www.pz.gov.pl.

Osoby korzystające ze smartfonów mogą także bezpłatnie pobrać aplikację mojeIKP, która daje dostęp do niektórych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta.

CO MOŻNA ZNALEŹĆ NA IKP?

W Internetowym Koncie Pacjenta znajduje się szereg informacji dotyczących stanu zdrowia. Są to:

e-recepty: wystawione i zrealizowane (zarówno po wizycie, jak i po konsultacji przez telefon — bez konieczności odbierania jej osobiście w przychodni)

dawkowanie przepisanych leków

historia wizyt

skierowania i e-skierowania na badania lub skierowania do sanatorium (wraz z informacją o stanie ich realizacji)

e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie

szczepienia

historia leczenia osoby bliskiej, która do tego upoważniła oraz historia leczenia = dziecka do 18. roku życia

informacje o tym, kto i kiedy zgłosił Pacjenta do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek oraz o dacie zarejestrowania ostatniej składki

leki – można sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce

wyroby medyczne refundowane przez NFZ.

Co ważne, dzięki IKP można otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiadomienia o przepisanych e-receptach i e-skierowaniach.

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM IKP?

Poprzez Internetowe Konto Pacjenta można:

zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej

dowiedzieć się, gdzie można się leczyć

wyrazić zgodę na określone świadczenia zdrowotne, np. inwazyjne zabiegi chirurgiczne

upoważnić kogoś do odbioru recept lub wglądu do dokumentacji medycznej

zamówić e-recepty na stałe leki

złożyć wniosek o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

uzyskać e-skierowania na badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus.

POMOCNE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Na Internetowym Koncie Pacjenta można także sprawdzić wynik testu na koronawirusa, sprawdzić informację o podanych kolejnych dawkach szczepienia przeciw COVID-19 oraz pobrać Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID-19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub fakt bycia ozdrowieńcem.

IKP DLA SENIORÓW

Osoby starsze, które na co dzień nie korzystają z internetu, mogą upoważnić kogoś bliskiego do obsługi ich konta. Dzięki temu, można na bieżąco sprawdzać informacje dot. stanu zdrowia babci, dziadka czy rodzica i szybko pomóc odszukać potrzebne skierowanie lub receptę.

Upoważniona osoba może sprawdzać dane zgromadzone na Internetowym Koncie Pacjenta oraz odbierać e-recepty i e-skierowania.  Warunkiem jest to, że pełnomocnik także posiada IKP.

Jak upoważnić bliską osobę do dostępu do swojego konta?

Po zalogowaniu, należy przejść do sekcji „Uprawnienia”. Można tutaj udostępnić swoje konto osobie bliskiej lub lekarzowi, a także wyrazić zgodę na dostęp innej osoby do informacji o stanie swojego zdrowia. To Pacjent decyduje, jakie dane udostępnia. W każdym momencie można zmodyfikować lub cofnąć upoważnienie.

POKAŻ SWOJE DANE W APTECE

Dzięki IKP można także udostępnić placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu swoje e-recepty i e-skierowania, a aptece lub punktowi aptecznemu e-recepty i informacje o lekach wykupionych na receptę.

Jak to zrobić?

Wystarczy wejśćw „Menu”, a następnie w „Uprawnienia”, wybrać opcję „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie” i postępować zgodnie z instrukcjami.

W każdym momencie można edytować zakres dostępu lub z niego zrezygnować.

Uwaga! Nie wszystkie placówki medyczne podłączyły się do systemu e‑zdrowie, dlatego Twoja placówka medyczna, lekarz, pielęgniarka lub apteka może jeszcze nie mieć dostępu do danych.

***

Więcej informacji na temat Internetowego Konta Pacjenta można znaleźć na stronie: www.pacjent.gov.pl lub w najbliższym oddziale NFZ.