Przejdź do treści

Raport Deloitte – Phygitalowy Pacjent Przyszłości

Najnowszy raport Deloitte Digital prezentuje najważniejsze cechy pacjenta przyszłości: wzorce zachowania, potrzeby i przeszkody w dbaniu o zdrowie, dostarczające wskazówek dla dostawców usług medycznych w jaki sposób dostrzegać i zaspakajać potrzeby rozwijającego się modelu pacjenta. W celu zbadania, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na postępowanie i preferencje ludzi dotyczące wellbeingu i zdrowia, przeprowadzono badanie obejmujące jedenaście rynków europejskich. Pozwoliło

Czytaj dalej »

Wielolekowość Seniorów w Polsce. Aspekty Prawno-Społeczne i Medyczne

W Polsce żyje obecnie około 7 milionów osób powyżej 65 roku życia. Seniorzy uczęszczają do kilku lekarzy specjalistów w miesiącu. Specyfika farmakoterapii, niewłaściwa suplementacja oraz samoleczenie powodują poważne konsekwencje dla zdrowia z powodu interakcji lekowych. Jest to zjawisko, postępujące wraz ze starzejącym się społeczeństwem – czytamy w raporcie. Raport odnosi się do zbadania dwóch istotnych zagadnień: pierwsze – to realizacja

Czytaj dalej »

Niewydolność serca w Polsce – realia, koszty, sugestie poprawy sytuacji

Raport „Niewydolność Serca w Polsce“ powstał z inicjatywy organizacji pacjenckich działających w dziedzinie kardiologii i przedstawia rzetelne dane na temat sytuacji pacjentów z niewydolnością serca. Zawiera analizę obszarów, które mają wpływ na realia pacjentów, koszty oraz sugestie poprawy sytuacji. Raport „Niewydolność serca w Polsce” jest odpowiedzią na pilną potrzebę globalnej poprawy diagnostyki i leczenia niewydolności serca w naszym kraju, szczególnie

Czytaj dalej »

Opieka Farmaceutyczna – aspekty prawne

Raport „Opieka farmaceutyczna – aspekty prawne” zawiera przegląd rozwiązań mających na celu wdrożenie opieki farmaceutycznej do polskiego systemu ochrony zdrowia. Przedstawia konkretne propozycje opisujące etapy wprowadzenia oraz sposoby finansowania opieki farmaceutycznej.

Czytaj dalej »

Opieka Farmaceutyczna w Polsce – marzec 2020

Raport „Opieka farmaceutyczna w Polsce” jest rzetelną, bieżącą oceną potrzeby i możliwości wprowadzenia w Polsce opieki farmaceutycznej, która w wielu krajach bardzo skutecznie wspiera proces edukacji zdrowotnej, profilaktyki, prostej diagnostyki i leczenia pacjentów.

Czytaj dalej »