RAPORTY

Niewydolność serca w Polsce – realia, koszty, sugestie poprawy sytuacji

Raport „Niewydolność Serca w Polsce“ powstał z inicjatywy organizacji pacjenckich działających w dziedzinie kardiologii i przedstawia rzetelne dane na temat sytuacji pacjentów z niewydolnością serca. Zawiera analizę obszarów, które mają wpływ na realia pacjentów, koszty oraz sugestie poprawy sytuacji. Raport „Niewydolność serca w Polsce” jest odpowiedzią na pilną potrzebę globalnej poprawy diagnostyki i leczenia niewydolności serca w naszym kraju, szczególnie

Czytaj dalej »

Opieka Farmaceutyczna – aspekty prawne

Raport „Opieka farmaceutyczna – aspekty prawne” zawiera przegląd rozwiązań mających na celu wdrożenie opieki farmaceutycznej do polskiego systemu ochrony zdrowia. Przedstawia konkretne propozycje opisujące etapy wprowadzenia oraz sposoby finansowania opieki farmaceutycznej.

Czytaj dalej »

Opieka Farmaceutyczna w Polsce – marzec 2020

Raport „Opieka farmaceutyczna w Polsce” jest rzetelną, bieżącą oceną potrzeby i możliwości wprowadzenia w Polsce opieki farmaceutycznej, która w wielu krajach bardzo skutecznie wspiera proces edukacji zdrowotnej, profilaktyki, prostej diagnostyki i leczenia pacjentów.

Czytaj dalej »