Przejdź do treści

Opieka Farmaceutyczna w Polsce – marzec 2020

Raport przygotowany przez IQVIA przy współpracy z ekspertami: Dr Małgorzatą Gałązką-Sobotką oraz Prof. Andrzejem M. Falem, pokazuje jak ważny jest zawód farmaceuty i jego rola w systemie służby zdrowia w kontekście obecnych wyzwań i potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce. Zdaniem ekspertów, konieczne jest wykorzystanie kompetencji osób pracujących w aptekach, by w najbliższej przyszłości uzyskać najwyższą efektywność leczenia.

Opieka farmaceutyczna jest szczególnie istotna biorąc pod uwagę niedobór personelu medycznego w Polsce – liczba lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców jest bardzo niska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, a pacjentów cierpiących m.in. na choroby cywilizacyjne przybywa. Jednocześnie w Polsce liczba farmaceutów jest stosunkowo wysoka.

Z raportu IQVIA wynika, że na 87 500 lekarzy w Polsce przypada 26 500 magistrów i 33 500 techników farmaceutycznych – sama liczba magistrów dorównuje zatem 30% liczby lekarzy. Wsparcie lekarzy jedynie w wymienionych wyżej obszarach pozwoliłoby im w większym stopniu skoncentrować się na diagnozie i terapiach skierowanych do pacjentów wymagającym bardziej kompleksowej ekspertyzy. Podobnie, 12 500 aptek (nie uwzględniając punktów aptecznych), stanowiłoby bardzo istotne wsparcie dla 22 000 przychodni lekarskich i 26 700 podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowych badań diagnostycznych oraz konsultacji farmaceutycznych. Jednak możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia farmaceutów są w Polsce bardzo ograniczone głównie poprzez brak odpowiednich regulacji.

Z raportu dowiemy się, jakie są wyzwania stoją przed systemem opieki zdrowotnej w Polsce, m.in. czy grozi nam niedobór personelu medycznego w obliczu starzejącego się społeczeństwa?

Jakie są perspektywy wdrożenia opieki farmaceutycznej w Polsce i dlaczego konieczne są zmiany regulacyjne?

Eksperci omawiają również zakres usług świadczonych w ramach opieki farmaceutycznej w innych krajach oraz proponują model, który mógłby zostać przyjęty w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.