Przejdź do treści

Opieka Farmaceutyczna – aspekty prawne

Raport opracowany przez kancelarię DZP wraz z konsultacją merytoryczną Profesora n. med. i n. o zd. Marcina Czecha oraz Lekarza, eksperta w ochronie zdrowia Krzysztofa Łandy, to wyczerpujące podsumowanie stanu prawnego będącego podstawą do wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce oraz konkretne rozwiązania dopasowane do potrzeb pacjentów, kompetencji farmaceutów oraz możliwości aptek.

Pacjenci w Polsce już teraz mają problemy z dostępnością do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalistów, a często, w szczególności w przypadku osób chorych przewlekłe, wizyta związana jest tylko i wyłącznie z wypisaniem leków. Farmaceuci wspierając lekarzy w skuteczności terapii i prostych poradach wpłynęliby na skrócenie kolejek do lekarzy.

Takie rozwiązanie pojawia się między innymi w Holandii i Szwecji, gdzie opieka farmaceutyczna funkcjonuje od wielu lat i jest integralną częścią systemów ochrony zdrowia, a jej zakres wychodzi znacznie poza poradnictwo dotyczące stosowania leków. Farmaceuci prowadzą tam konsultacje dotyczące stosowania produktów leczniczych, ich dawkowania, sprawdzają również konflikty lekowe preparatów, które są przepisywane przez lekarzy różnych specjalizacji, przy czym często nie konsultując ich między sobą. To właśnie farmaceuta sprawdza czy wskazana terapia nie wywoła u pacjenta interakcji i oceni ryzyko działań niepożądanych.

Szereg nowych obowiązków dla farmaceutów to jednak dodatkowy koszt dla, i tak już obciążonego, budżetu państwa. Eksperci DZP wskazują, że rozwiązaniem mogłoby być m.in. wprowadzenie opieki do koszyka świadczeń gwarantowanych oraz ustanowienie NFZ podmiotem odpowiedzialnym za kontraktację i nadzór nad opieką farmaceutyczną, a także przypisanie pacjenta do jednego farmaceuty, na zasadach zbliżonych do deklaracji wyboru w POZ.

W opracowaniu znajduje się, m.in. szczegółowa analiza projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oraz proponowane modele finansowania opieki farmaceutycznej w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.