Przejdź do treści

Rola organizacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

Raport „Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie” to wynik działań w ramach inicjatywy PACJENCI.PRO czyli Akademii Rozwoju Umiejętności Pacjentów realizowanej przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Jest to kompleksowa analiza roli pacjentów w systemach ochrony zdrowia, gdzie coraz częściej mówi się o pojęciu „patient empowerment” czyli o procesie, w którym pacjenci uzyskują kontrolę nad decyzjami i działaniami dotyczącymi ich zdrowia (WHO). Eksperci zauważają, że rola organizacji pacjenckich na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrosła i stają się one naturalnym partnerem decydentów w ochronie zdrowia.

W raporcie przedstawione zostały przykłady zaangażowania pacjentów w system ochrony zdrowia na różnych poziomach – mikro, mezo i makro. Opisane praktyki z innych krajów pokazują jaka jest rola pacjentów w strukturze i organizacji świadczeń medycznych oraz jak wygląda zaangażowanie pacjentów w ujęciu indywidualnym. Autorzy wskazują na zwiększoną partycypację pacjentów oraz ich przedstawicieli czyli organizacji pacjentów w szeroko pojmowaną jakość opieki zdrowotnej, co jest częścią zmian w kierunku opieki medycznej opartej na wartościach. Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.