Przejdź do treści

Wielolekowość Seniorów w Polsce. Aspekty Prawno-Społeczne i Medyczne

W Polsce żyje obecnie około 7 milionów osób powyżej 65 roku życia. Seniorzy uczęszczają do kilku lekarzy specjalistów w miesiącu. Specyfika farmakoterapii, niewłaściwa suplementacja oraz samoleczenie powodują poważne konsekwencje dla zdrowia z powodu interakcji lekowych. Jest to zjawisko, postępujące wraz ze starzejącym się społeczeństwem – czytamy
w raporcie.

Raport odnosi się do zbadania dwóch istotnych zagadnień: pierwsze – to realizacja prawa dostępu osób starszych do właściwych usług medycznych, czyli szereg barier natury prawnej i społecznej, nierówności zdrowotnych, powodujących w konsekwencji swojego rodzaju ageism – dyskryminację instytucjonalną osób starszych w realizacji praw pacjenta w Polsce. Natomiast drugie to zagadnienia medyczne (kliniczne) dotyczące zgodności terapii lekowej i mechanizmów powodujących interakcje.

Raport powstał w ramach projektu „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów
w Polsce” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego
z Funduszy EOG i realizowany jest przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
z Białegostoku.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.