Usługi prozdrowotne w polskiej aptece

Wdrożenie kompleksowej opieki farmaceutycznej jest w Polsce potrzebne i możliwe – to wnioski płynące z raportu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET opracowanego z uwzględnieniem danych PEX PharmaSequence. 

Autorzy raportu opisują przykłady dziewięciu usług, które mogłyby być świadczone przez farmaceutów. Są to: programy profilaktyczne, wykonywanie badań kontrolnych, szczepienia, doradztwo w zapobieganiu uzależnieniom, doradztwo żywieniowe, dowóz leków do domu, działalność edukacyjna, spersonalizowany system dozowania leków czy nauka obsługi i wynajem sprzętu medycznego. Co istotne, wymienione działania wskazane zostały jako preferowane przez ponad 2100 polskich aptek, które uczestniczyły w ankiecie poprzedzającej raport. Badanie potwierdziło także zainteresowanie placówek szybkim wprowadzeniem nowych rozwiązań.  

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.