Przejdź do treści

Niewydolność serca w Polsce – realia, koszty, sugestie poprawy sytuacji

Raport „Niewydolność Serca w Polsce“ powstał z inicjatywy organizacji pacjenckich działających w dziedzinie kardiologii i przedstawia rzetelne dane na temat sytuacji pacjentów z niewydolnością serca. Zawiera analizę obszarów, które mają wpływ na realia pacjentów, koszty oraz sugestie poprawy sytuacji.

Raport „Niewydolność serca w Polsce” jest odpowiedzią na pilną potrzebę globalnej poprawy diagnostyki i leczenia niewydolności serca w naszym kraju, szczególnie z zastosowaniem najnowszych grup leków. Powstał z inicjatywy chorych zrzeszonych w Porozumieniu Organizacji Kardiologicznych – Razem dla Serca, przy współpracy licznych ekspertów, zarówno lekarzy jak i ekonomistów,

analityków, socjologów i prawników. Niewydolność serca jako zespół objawów wikłających ostre i przewlekłe schorzenia sercowo-naczyniowe i metaboliczne (np. cukrzycę) stała się jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku. Liczba chorych dotkniętych tym schorzeniem przekroczyła już w skali świata 70 milionów, w Unii Europejskiej 10 milionów, a w Polsce wg danych

z 2018 roku aż 1,24 miliona. Zapadalność na niewydolność serca nieznacznie spadła w ciągu ostatnich 5 lat i obecnie utrzymuje się na poziomie około 125 tys. nowych zachorowań rocznie. We wspomnianym już 2018 roku zmarło 142 tys. osób z niewydolnością serca, co stanowi ponad 1/3 wszystkich zgonów w tym czasie. Tak jak, choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce (ok. 45%), tak niewydolność serca jest na niechlubnym pierwszym miejscu wśród tych chorób, stanowiąc najczęstszą bezpośrednią przyczynę zgonów w ogóle. Na wysokie wskaźniki śmiertelności w niewydolności serca wpływa nie tylko duża liczba chorych, ale także niska przeżywalność. W ciągu 5 lat od rozpoznania umiera około 40% chorych, co wynika głownie z późnej diagnostyki i niedostatecznego leczenia.

prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak,
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, Klinika Kardiologii PUM
fragment z „Niewydolność serca w Polsce – realia, koszty, sugestie poprawy sytuacji. Podsumowanie Raportu”

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.