Przejdź do treści

aktualności

Ustawa o opiece zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta

Pacjent będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług w opiece zdrowotnej?

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, która ma na celu polepszenie jakości świadczonych usług w zakresie opieki zdrowotnej. Co to oznacza dla pacjentów? – Będą brali udział w ocenie jakości placówek medycznych. Będą mogli wyrazić opinię, np. o cateringu, o odczuciach po pobycie w szpitalu – mówił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski na czwartkowej konferencji we Wrocławiu (22 lipca 2021 r.).

Wysoka jakość w opiece zdrowotnej oznacza działania mające na celu zaspokojenie potrzeb pacjentów w zakresie profilaktyki, diagnostyki chorób oraz poczucia bezpieczeństwa w procesie leczenia. Na poziom zaufania do danej placówki wpływ ma szereg czynników.  – Weźmiemy pod uwagę wskaźniki mówiące o komforcie pacjenta i jego ocenie usługi medycznej, sposobie traktowania, komunikacji podczas pobytu w szpitalu – mówił Minister Zdrowia.

Wysoka jakość w opiece zdrowotnej oznacza działania mające na celu zaspokojenie potrzeb pacjentów w zakresie profilaktyki, diagnostyki chorób oraz poczucia bezpieczeństwa w procesie leczenia. Na poziom zaufania do danej placówki wpływ ma szereg czynników.  – Weźmiemy pod uwagę wskaźniki mówiące o komforcie pacjenta i jego ocenie usługi medycznej, sposobie traktowania, komunikacji podczas pobytu w szpitalu – mówił Minister Zdrowia.

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do konsultacji publicznych. W całości dostępny jest tutaj