Przejdź do treści

aktualności

Eksperci Fundacji w Skierniewicach

Fundacja na Rzecz Pacjentów wzięła udział w grudniowej konferencji z okazji Światowego Dnia Cukrzycy w Skierniewicach. Organizatorem wydarzenia było skierniewickie Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Wzięło w nim udział ponad około 100 osób – diabetyków i członków Stowarzyszenia.

Konferencja, która odbyła się w Sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, została zorganizowana z okazji obchodzonego wcześniej Światowego Dnia Cukrzycy. W wydarzeniu wzięli udział m.in. nowa Prezes Zarządu Głównego PSD Monika Kaczmarek oraz dotychczasowa Prezes Anna Śliwińska, Starosta Skierniewicki Mirosław Belina i przedstawiciele Urzędu Miasta Skierniewice. Wykład na temat odżywiania wygłosiła dr hab. Barbara Dyki, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Konferencja miała charakter uroczystych obchodów połączonych z edukacją Pacjentów i ich bliskich. Na miejscu były także ekspertki Fundacji na Rzecz Pacjentów: mgr farmacji Aleksandra Kubiak i tech. farm. Dominika Więckowska, które starały się pokazać, że rola farmaceuty w terapii chorych na cukrzycę jest bardzo istotna.

Diabetycy to szczególna grupa Pacjentów, która jest bardzo świadoma tematów dotyczących zdrowia. Uczestnicy wydarzenia chętnie rozmawiali z nami o opiece farmaceutycznej i wsparciu w aptece – mówi mgr farm. Aleksandra Kubiak, ekspert Fundacji na Rzecz Pacjentów.

Farmaceuta może jako pierwszy skojarzyć niepokojące objawy, o których mówi Pacjent w aptece z cukrzycą i zalecić wizytę u lekarza w celu wykonania odpowiednich badań – dodaje tech. farm. Dominika Więckowska, ekspert Fundacji na Rzecz Pacjentów.

Podczas wydarzenia ekspertki Fundacji mierzyły Pacjentom ciśnienie krwi i mówiły jak robić to poprawnie. Odpowiadały też na pytania dotyczące przyjmowania leków oraz wsparcia, jakie diabetycy mogą otrzymać w aptece.