Przejdź do treści

aktualności

Dołączyliśmy do Rady Organizacji Pacjentów przy RPP

Fundacja na Rzecz Pacjentów – Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi dołączyła do grona członków Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Organizacje wchodzące w skład Rady na bieżąco wspierają Rzecznika Praw Pacjenta w opracowywaniu stanowisk dotyczących aktualnych sytuacji związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Nasz zespół będzie uczestniczył w pracach Rady, pomagając w identyfikowaniu wyzwań w systemie ochrony zdrowia, z którymi muszą się mierzyć pacjenci oraz wskazując na dobre praktyki, które pomogą im zadbać o swoje zdrowie oraz poprawić komfort życia w czasie choroby.

Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta powstała w 2019 roku i jest organem opiniodawczo-doradczym Rzecznika Praw Pacjenta. Organizacje w niej zasiadające reprezentują głos środowisk różnych grup pacjentów w zakresie m.in. onkologii, chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych, neurologii i psychiatrii, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych.

Rzecznik Praw Pacjenta jest w stałym kontakcie z organizacjami społecznymi, zgłaszającymi problemy, z jakimi spotykają się pacjenci w systemie opieki zdrowotnej oraz proponującymi optymalne ich rozwiązania.

Główne zadania Rady, to:
1. Określanie obszarów zagrożeń w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.
2. Wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych przez Rzecznika Praw Pacjenta, w tym w zakresie projektów aktów prawnych.
3. Wsparcie Rzecznika Praw Pacjenta w podejmowanych działaniach związanych  z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta.

Swoje zadania Rada realizuje w ramach zespołów tematycznych. W tej chwili liczy 85 zrzeszonych organizacji działających na rzecz pacjentów, które współpracują w zespołach, takich jak:

  • Zespół ds. seniorów
  • Zespół ds. chorób cywilizacyjnych
  • Zespół ds. propozycji zmian systemowych w ochronie zdrowia
  • Zespół ds. chorób autoimmunologicznych
  • Zespół ds. psychiatrii i neurologii
  • Zespół ds. onkologii
  • Zespół ds. chorób rzadkich
  • Zespół ds. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przedstawiciele naszej Fundacji skoncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z opieką farmaceutyczną. Zwiększenie zaangażowania farmaceutów w bieżące wsparcie pacjentów, zwłaszcza w wieku senioralnym, może istotnie odciążyć służbę zdrowia i przyczynić się do poprawy jakości życia chorych. Będziemy zwracać uwagę na rolę odpowiedniej edukacji społeczeństwa i zmianę percepcji zawodu farmaceuty – w kierunku lepszego wykorzystania kompetencji i zasobów w systemie ochrony zdrowia.

To dla nas zaszczyt, że mogliśmy dołączyć do grona organizacji wspierających Rzecznika Praw Pacjenta, a tym samym zyskać realny wpływ na pozytywne zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia.