Przejdź do treści

aktualności

Bartłomiej Chmielowiec

Konsultacje zespołu Rady Organizacji Pacjenckich

Rolą Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów oraz podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjenta. Tym bardziej ogromną wartością dla naszych działań są spotkania Zespołu ds. propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia powołanego przez Radę Organizacji Pacjenckich przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przekazanie głosu organizacjom, które na co dzień obserwują z jakimi problemami spotykają się pacjenci z różnych grup środowiskowych, może mieć ogromny wpływ na przyszłość systemu opieki zdrowotnej, w którym pacjent będzie najważniejszy.

Opieka farmaceutyczna jest odpowiedzią na nieefektywność systemu ochrony zdrowia, która uwidoczniła się zwłaszcza w czasach pandemii. Niedobór oraz niedostępność lekarzy znacznie utrudniły zachowanie ciągłości terapii wielu pacjentów. Widzimy jak ważny, szczególnie dla osób starszych, jest bezpośredni kontakt ze specjalistą lub doradcą w zakresie ich zdrowia i właśnie te potrzeby może zaspokoić farmaceuta.

Organizacje wchodzące w skład Rady na bieżąco wspierają Rzecznika Praw Pacjenta w opracowywaniu stanowisk dotyczących aktualnych sytuacji związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce. Podczas pracy zespołu dyskutujemy i przekazujemy informacje ważne z punktu widzenia osób chorych. Podnoszone są kwestie zwiększania świadomości pacjentów o potrzebie wczesnej diagnostyki i korzystania z programów profilaktycznych, zwracamy uwagę na choroby cywilizacyjne oraz problemy seniorów w czasie pandemii. Opiniujemy dokumenty, które mają wpływ na zmiany. Wiele kwestii zgłaszanych przez organizacje, które działają w ROP podejmuje również Rzecznik Praw Pacjenta w ramach działań systemowych – są to apele i wystąpienia, które skupiają potrzeby pacjentów i inicjują zmiany w systemie opieki zdrowotnej.