Przejdź do treści

aktualności

analiza, wykres, mapa

Mapa potrzeb zdrowotnych Polaków

Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapę potrzeb zdrowotnych Polaków. Dokument zawiera analizę wyzwań związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia i ma służyć określeniu najważniejszych zadań w zakresie polityki zdrowotnej w kraju. Znajdują się w nim również rekomendacje działań w tym obszarze na najbliższe lata 2022-2026.

Mapa zawiera analizy, wnioski i rekomendacje dotyczące stanu i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz wyzwania, nie tylko dla całego systemu zdrowia, ale też dla pojedynczych problemów zdrowotnych. Dokument opracowywany jest na podstawie szeregu analiz demograficznych, systemowych,  epidemiologicznych oraz czynników ryzyka zachorowań zarówno w kraju, jak i w poszczególnych województwach.

Prognozy, wnioski i rekomendacje z mapy ułatwiają proces planowania i wdrażania zmian
w systemie ochrony zdrowia w taki sposób, aby mogło się to przełożyć na zadowolenie pacjentów i osób korzystających z usług placówek zdrowotnych w naszym kraju. Jest to również jeden z podstawowych elementów, które należy spełnić by uzyskać możliwość wydatkowania środków europejskich w obszarze ochrony zdrowia.

Starzejące się społeczeństwo czyli zwiększająca się liczba pacjentów, którzy mogą potrzebować opieki to jedno z największych wyzwań dla systemu, na które wskazują autorzy tegorocznego dokumentu.  Kolejnym dużym problemem jest niewystarczająca dostępność kadry medycznej. Istotnej poprawy wymaga również dostępność i organizacja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), która umożliwia pacjentom leczenie specjalistyczne niedostępne
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ), a jednocześnie nie wiąże się z tak dużymi nakładami finansowymi, jakie towarzyszą leczeniu szpitalnemu – czytamy w najważniejszych wnioskach opracowania.

Zdaniem autorów mapy potrzeb zdrowotnych jedyną odpowiedzią na wyzwania z jakimi mierzy się system opieki zdrowotnej może być zwiększenie jego efektywności. W wielu obszarach wyzwaniem jest nie tylko zwiększenie finansowania, ale przede wszystkim zmiany organizacyjne.

Opieka farmaceutyczna i wzrost roli farmaceutów może być do tego dobrym kierunkiem

W rekomendacjach działań, które mają przybliżyć nas do poprawy sytuacji kadrowej w opiece zdrowotnej wskazani zostali farmaceuci. Jak czytamy w dokumencie – pomocne mogłoby być, m.in. przekazanie niektórych zadań lekarzy z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi farmaceutom poprzez stworzenie kompleksowego systemu opieki farmaceutycznej oraz wzrost roli farmaceutów w leczeniu chorych.

Cały dokument dostępny jest tutaj.