Przejdź do treści

aktualności

roześmiana grupa seniorów

O potrzebach osób starszych na spotkaniu Zespołu ds. Seniorów przy RPP

W obliczu przeciążenia systemu opieki zdrowotnej, problemy i wyzwania z jakimi mierzą się seniorzy wymagają szczególnej uwagi. Nad tym, w jaki sposób można odpowiedzieć na potrzeby tej ważnej grupy społecznej rozmawialiśmy wspólnie z innymi członkami Rady Organizacji Pacjenckich 18 marca 2021 r., podczas spotkania Zespołu ds. Seniorów. 

Zespół zrzesza organizacje, które aktywnie wpływają na poprawę warunków umożliwiających osobom starszym aktywność zawodową i społeczną. Podmioty te prowadzą szereg działań, których celem jest podniesienie jakości i poziomu życia seniorów, zmierzające do zapewnienia im godnego starzenia się.

Niedobór personelu medycznego w obliczu starzejącego się społeczeństwa to wyzwanie, przed którym nie od dziś stoi system opieki zdrowotnej w Polsce. Badania pokazują, że liczba lekarzy jest niewystarczająca w kontekście potrzeb naszego społeczeństwa[1]. Sytuację pogarsza dodatkowo rozwój pandemii koronawirusa COVID-19. Przychodnie zaczęły funkcjonować zdalnie przez co wielu pacjentów przerywa terapię. Osoby starsze, zwłaszcza obecnie, potrzebują szczególnego wsparcia w zakresie dostępu do informacji, edukacji oraz opieki medycznej.

Opieka farmaceutyczna w wielu krajach jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe wsparcie jakie pacjenci – w tym osoby starsze – mogą uzyskać od farmaceutów często okazuje się nieocenione. Problem, który dotyka osoby w podeszłym wieku to polipragmazja, czyli niewłaściwe stosowanie wielu leków jednocześnie. W związku z różnymi schorzeniami pacjenci, stosując wiele leków, przyjmują tą samą substancję czynną, ale dostępną pod różnymi nazwami handlowymi. Co więcej, pacjenci nierzadko nie są świadomi interakcji, które mogą zachodzić pomiędzy różnymi substancjami, a także nieznane są im interakcje leków ze składnikami pożywienia. Bywa też, że stosowanie kilku substancji jednocześnie nasila jedynie ich działania niepożądane, co może mieć bezpośredni wpływ na skuteczność terapii. Ponadto, seniorzy mają znacznie większą trudność w korzystaniu z technologii informatycznych i form zdalnej opieki. Preferują i potrzebują kontaktów bezpośrednich – zarówno w procesie leczenia, jak i innych codziennych aktywnościach. Zaangażowanie farmaceutów, wykorzystanie ich wiedzy i dostępności w aptekach, może stanowić właściwą odpowiedź na powyższe problemy.

To dla nas ważne, że temat opieki farmaceutycznej został poruszony podczas spotkania i że wspólnie widzimy zasadność wprowadzania nowych usług, szczególnie skierowanych do osób starszych. Jest dla nas zaszczytem móc działać w gronie tak aktywnych organizacji, które chcą mieć wpływ na zmiany i lepszą przyszłość osób starszych.

[1] Baza Danych OECD Health Care Resources Database.