Przejdź do treści

aktualności

Konferencja System ochrony zdrowia dziś i jutro. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów.

Perspektywa pacjentów kluczowa w dostosowywaniu rozwiązań systemowych

10 listopada Fundacja na Rzecz Pacjentów – Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi uczestniczyła w zorganizowanej przez inicjatywę PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów konferencji online pt. System ochrony zdrowia dziś i jutro. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów. Fundacja została zaproszona w ramach członkostwa w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Głównym tematem konferencji, wypełnionej merytoryczną dyskusją oraz wymianą doświadczeń reprezentantów trzech punktów widzenia, była rola jaką organizacje pacjentów pełnią w procesie dostosowywania rozwiązań systemowych w służbie zdrowia, a także wartość wsparcia, które niosą swoim beneficjentom na wielu poziomach w procesie leczenia. Dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, wskazywał na korzyści, jakie płyną ze współpracy medyków z organizacjami pacjentów. Według jego opinii nie tylko uwrażliwiają lekarza na problemy pacjenta i nadają jego pracy szerszy kontekst, ale także stanowią wsparcie organizacyjne i zaplecze merytoryczne.

W trakcie dyskusji podkreślano, jak wiele się zmieniło na przestrzeni lat w środowisku medycznym. Pacjenci potrafią w sposób ekspercki zabierać głos i przedstawiać opinie w oparciu o wiedzę, co znacznie wpłynęło na jakość prowadzonej debaty publicznej. Dziś organizacje pacjentów zapraszane są do dyskusji, czy angażowane w działania publikacyjne. Potrzeba zmian obserwowana jest również w procesie legislacyjnym, co podkreślali zarówno Rzecznik Praw Pacjenta, Minister Bartłomiej Chmielowiec oraz senatorka RP Beata Małecka-Libera omawiając szanse, jakie widzą w odwróceniu kolejności prac ustawodawczych. Prezentowali model,
w którym jeszcze przed przygotowaniem projektu ustawy, pierwszym etapem jest przedstawienie problemu, a następnie zainicjowanie dyskusji, w której istotną rolę odgrywa perspektywa i opinia organizacji pacjentów. W ostatniej części konferencji głos zabrała Krystyna Wechmann pełniąca m.in. rolę Członka Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP. Prezentując perspektywę organizacji pacjentów, opowiadała o znaczeniu partnerstwa pomiędzy pacjentem, a lekarzem oraz jak ważne dla optymalizacji działania służby zdrowia i sukcesu procesu leczenia jest budowanie dialogu pomiędzy decydentami, lekarzami klinicznymi
i pacjentami.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia organizacji pacjentów działających na terenie Wielkiej Brytanii i Czech. Swoją wiedzą podzieliła się Victoria Thomas z National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), która m.in. wskazywała na profity, jakie czerpią pacjenci w Wielkiej Brytanii wraz z rozwojem tychże organizacji oraz możliwości, które dają wprowadzane rozwiązania dla tamtejszej służby zdrowia. W swoim wystąpieniu René Břečťan, Wiceprzewodniczący Czeskiego Stowarzyszenia Chorób Rzadkich, przedstawił, jak rola czeskich organizacji pacjentów zmieniła się na przestrzeni lat, stając się partnerem dla organizacji rządowych.