Przejdź do treści

aktualności

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty

Ustawa o zawodzie farmaceuty otwiera drogę do wdrożenia opieki farmaceutycznej

W ubiegły piątek, 16 kwietnia br., w życie weszła długo wyczekiwana ustawa o zawodzie farmaceuty. Przepisy będą teraz doprecyzowywane w stosownych rozporządzeniach, otwierają jednak drogę do stopniowego poszerzania kompetencji farmaceutów. Ustawa wprowadza m.in. możliwość rozwijania usług z zakresu opieki farmaceutycznej.

Opieka farmaceutyczna z powodzeniem wdrażana jest w wielu krajach Unii Europejskiej, stanowiąc istotne uzupełnienie kompleksowego systemu opieki zdrowotnej. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i kompetencji farmaceutów, pacjenci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc, zarówno na etapie profilaktyki zdrowotnej, jak i w procesie diagnostyki oraz farmakoterapii.

Ogromnie cieszymy się, że Polska doczekała się prawa sprzyjającego efektywnemu wykorzystaniu zasobów i potencjału personelu aptek oraz infrastruktury aptecznej. Przepisy wymagają doprecyzowania w rozporządzeniach i innych stosownych dokumentach, są jednak milowym krokiem w stronę tworzenia lepszego systemu ochrony zdrowia.

Ustawa – co mówi o opiece farmaceutycznej?

Wg ustawy opieka farmaceutyczna to działanie stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii. Świadczenie to obejmuje:

 • prowadzenie konsultacji farmaceutycznych,
 • wykonywanie przeglądów lekowych,
 • opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej,
 • wykonywanie badań diagnostycznych,
 • wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.


Tak zdefiniowany zakres opieki pozwala na jej wszechstronne rozwijanie, w duchu zapotrzebowania społecznego i dobrych praktyk.

Raport ministerstwa zdrowia

Powołany Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał siedem wybranych usług farmaceutycznych wraz z kompleksową analizą ich wdrożenia, które zdaniem Zespołu, pozwolą na usprawnienie polityki zdrowotnej państwa oraz poprawę dostępu do racjonalnej farmakoterapii. Należą do nich:

 1. Przegląd lekowy.
 2. Usługa nowy lek.
 3. Program Drobne Dolegliwości.
 4. Recepta kontynuowana.
 5. Przekrojowe kwestionariuszowe badanie społeczeństwa.
 6. Program profilaktyki chorób układu krążenia.
 7. Szczepienia w aptekach.


Choć w Raporcie uwzględniono szczegółowy harmonogram do rozpoczęcia pilotażu i wdrożenia każdej z siedmiu usług kwartał po kwartale, zdaniem resortu zdrowia – wizja całościowego i jednorazowego wdrożenia nie wydaje się możliwa do zrealizowania.

Zgodnie bowiem z przyjętą praktyką we wdrażaniu opieki farmaceutycznej na całym świecie, usługi wprowadzane są etapowo, w wieloletniej perspektywie czasowej, w której poddawane są  ewaluacji i walidacji. Zdarzało się, że z części z usług rezygnowano, nawet po przeprowadzeniu skutecznej implementacji usługi w system opieki zdrowotnej. – wskazuje Ministerstwo Zdrowia.

Całość raportu można przeczytać tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/opieka-farmaceutyczna—raport