Przejdź do treści

aktualności

Zespół Fundacji

Fundacja na Rzecz Pacjentów na Krakowskich Senioraliach!

15 i 16 września odbyła się kolejna edycja Senioraliów czyli wydarzenia całkowicie poświęconego seniorom. Co roku organizatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora,
w tym roku we współpracy z miastem i wsparciu organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawicieli miast partnerskich i władz samorządowych z całego kraju.

Już po raz ósmy do Krakowa przybyli seniorzy z całej Polski aby skorzystać z wykładów
i konsultacji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii. Program obfitował
w aktywności, które mają na celu wspieranie seniorów oraz kształtowanie i utrwalanie wśród nich postawy aktywnego obywatela. Program przepełniony był aktywnościami, które miały na celu, m.in. utrwalanie i kształtowanie postawy seniorów w zakresie prozdrowotnym oraz wykonywania badań profilaktycznych.

namiot Fundacji na Rzecz Pacjentów - Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi, mierzymy ciśnienie, Senioralia w Krakowie 2021

Zespół Fundacji na Rzecz Pacjentów – Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi korzystając ze wsparcia ekspertów przygotował stoisko, w ramach którego seniorzy mogli skorzystać z usługi pomiaru ciśnienia oraz otrzymać interpretację wyniku. Dodatkowo, wśród przygotowanych aktywności znalazły się działania edukacyjne. Każdy z Seniorów otrzymał najważniejsze informacje w zakresie prawidłowego pomiaru poziomu cukru we krwi przy użyciu glukometru – tak, aby pacjent mógł bezpiecznie poradzić sobie z tym w domu, otrzymując rzetelne wyniki. Nasi eksperci odpowiadali również na pytania czym jest opieka farmaceutyczna oraz co dzięki niej może zyskać pacjent.

Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia!