Przejdź do treści

aktualności

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, Minister Zdrowia, Adam Niedzielski

Jak podnieść jakość usług i wprowadzić spójny standard w systemie ochrony zdrowia?

19 sierpnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta z udziałem Ministra Zdrowia – Pana Adama Niedzielskiego. Podczas wydarzenia rozmawialiśmy o ważnym dla pacjentów projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Omawiano założenia tego aktu prawnego, a organizacje pacjenckie zgłaszały swoje uwagi przedstawicielom resortu zdrowia.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zaznaczył, że celem ustawy jest kompletna zmiana kultury organizacyjnej w polskim szpitalnictwie. System, który obecnie mocno skierowany jest na realizację procedur oraz maksymalizację przychodów ma być zastąpiony wartościami skierowanymi na pacjenta – traktowaniem go z szacunkiem i zapewnieniem odpowiedniej troski.

Konsultacje społeczne ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta są niezwykle ważnym etapem wprowadzania nowych rozwiązań. Głos organizacji pacjentów jest coraz lepiej słyszany, pomaga budować system opieki zdrowotnej i z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa” – mówił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Uczestnicy spotkania podnosili kwestie m.in. akredytacji szpitali, większej dostępności do świadczeń i badań diagnostycznych oraz efektywnego finansowania tych świadczeń, budowania rejestrów zdarzeń niepożądanych, a także konieczności wprowadzenia do systemu roli koordynatora, który będzie czuwał nad całym procesem terapeutycznym pacjenta. 

Minister Zdrowia przekonywał, że zależy mu na współpracy z organizacjami pacjenckimi w celu wypracowania standardów jakości w opiece zdrowotnej. – Musimy wspólnie zastanowić się, które mechanizmy  – w Państwa ocenie – wymagają poprawy i redefinicji. Wszystkim nam zależy na poprawie sytuacji pacjentów, ale też na tym, aby pieniądze inwestowane w ochronę zdrowia były wydawane efektywnie. Potrzebujemy mierników i możliwości monitorowania tych wydatków. -podkreślał Minister Adam Niedzielski.

Cały projekt Ustawy można zobaczyć tutaj.