Przejdź do treści

1 lipca, 2020

Rezolucja Rady Europy dotycząca wdrożenia opieki farmaceutycznej z korzyścią dla pacjenta i systemu – przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 11.03.2020 r.

W oparciu o dotychczasowych szereg wytycznych, mając na uwadze m.in. podręcznik WHO (2006) „Developing pharmacy practice – A focus on patient care”, publikację PGEU „Pharmacy 2030: A Vision for Community Pharmacy in Europe”, Rada Europy stworzyła pakiet zaleceń dotyczący wdrażania opieki farmaceutycznej dla państw członkowskich.