Przejdź do treści

listopad 2020

Opieka Farmaceutyczna – aspekty prawne

  • przez

Raport „Opieka farmaceutyczna – aspekty prawne” zawiera przegląd rozwiązań mających na celu wdrożenie opieki farmaceutycznej do polskiego systemu ochrony zdrowia. Przedstawia konkretne propozycje opisujące etapy wprowadzenia oraz sposoby finansowania opieki farmaceutycznej.

Opieka Farmaceutyczna w Polsce – marzec 2020

Raport „Opieka farmaceutyczna w Polsce” jest rzetelną, bieżącą oceną potrzeby i możliwości wprowadzenia w Polsce opieki farmaceutycznej, która w wielu krajach bardzo skutecznie wspiera proces edukacji zdrowotnej, profilaktyki, prostej diagnostyki i leczenia pacjentów.

zdjęcie przedstawiające lekarza i farmaceutę

Współpraca lekarza z farmaceutą podstawą opieki farmaceutycznej w Holandii

Opieka farmaceutyczna w Polsce to obecnie najistotniejszy temat dla farmaceutów. Ku końcowi zbliża się proces legislacyjny rządowego projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, który umożliwi rozpoczęcie świadczenia opieki farmaceutycznej, co jest bardzo pozytywnym sygnałem i pierwszym krokiem inicjującym ten ważny proces.

zdjęcie różnych postaci leku

Tym, co różni lek od trucizny jest dawka czyli krótka historia narodzin opieki farmaceutycznej

Od wieków farmaceuci pełnili rolę strażników chroniących swoich podopiecznych przed możliwością zatrucia szkodliwymi substancjami. Obecnie, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2, gdy dostęp do innych przedstawicieli zawodów medycznych jest utrudniony, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, na farmaceutów spada odpowiedzialność za zapewnienie, że pacjentowi nie zaszkodzi lek, który otrzymuje.