Przejdź do treści

Karolina Widelska

zdjęcie różnych postaci leku

Tym, co różni lek od trucizny jest dawka czyli krótka historia narodzin opieki farmaceutycznej

Od wieków farmaceuci pełnili rolę strażników chroniących swoich podopiecznych przed możliwością zatrucia szkodliwymi substancjami. Obecnie, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2, gdy dostęp do innych przedstawicieli zawodów medycznych jest utrudniony, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, na farmaceutów spada odpowiedzialność za zapewnienie, że pacjentowi nie zaszkodzi lek, który otrzymuje.