Przejdź do treści

aktualności

Eco Serce

Działamy na rzecz edukacji pacjentów kardiologicznych

Rozpoczęliśmy współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce. Misją organizacji jest niesienie pomocy i wsparcia wszystkim pacjentom kardiologicznym oraz ich rodzinom i bliskim. Z inicjatywy Pani Agnieszki Wołczenko – Prezes Stowarzyszenia – organizacje pacjenckie zrzeszyły się w Porozumienie Organizacji Kardiologicznych – Razem dla Serca.

Takie współdziałanie zmierza do podnoszenia świadomości społecznej na temat chorób kardiologicznych – ich szybkiej diagnostyki, możliwych powikłań i w końcu skutecznego leczenia. Razem z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce chcemy wpływać na świadomość pacjentów. Planujemy szereg spotkań edukacyjnych dotyczących opieki farmaceutycznej oraz możliwych w jej zakresie działań. Przeprowadzimy wspólne webinary, w których zwrócimy uwagę na to jak ważna jest profilaktyka w naszym codziennym życiu oraz w jaki sposób możemy poprawić komfort swojego życia w czasie choroby.

Przez te ostatnie lata udało nam się wiele zrobić. Przy ogromnym zaangażowaniu ekspertow oraz pacjentów i organizacji pacjenckich udało nam się podjąć wiele inicjatyw informacyjno-edukacyjnych, dzięki którym specyfika chorób staje się niemal powszechnie znana – podkreśla Pani Agnieszka Wołczenko.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia EcoSerce  http://ecoserce.pl/

Za sprawą Porozumienia Organizacji Kardiologicznych – Razem dla Serca, w grudniu 2020 r. opublikowany został raport „Niewydolność Serca w Polsce”, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce Raporty