Przejdź do treści

aktualności

farmaceuta z blistrami różnych leków

Przegląd lekowy w aptekach! Rusza program pilotażowy

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego nowej usługi opieki farmaceutycznej. Dokument ma na celu wprowadzenie do aptek przeglądów lekowych czyli weryfikowania przez farmaceutów ilości oraz rodzaju substancji przyjmowanych w różnych lekach przez jednego pacjenta. Zwiększy to bezpieczeństwo  w procesie farmakoterapii i ograniczy ryzyko niepożądanych interakcji.

Do pilotażu ma zostać zaproszonych 75 farmaceutów, a program ma objąć nie więcej niż 1000 pacjentów – przede wszystkim w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia, stosujących równocześnie powyżej 10 leków, w tym przyjmujących głównie leki kardiologiczne.

Projekt zakłada konsultacje pacjentów z farmaceutami w sprawie stosowanych preparatów i diety. W przypadku zaistnienia takiej konieczności farmaceuta skieruje pacjenta do specjalisty.
W aptekach będzie można również przeprowadzić aktualizację wykazu stosowanych leków.

Założeniem przeglądu lekowego jest ograniczenie nadmiernego spożywania leków i zażywania ich w zbyt dużych dawkach.

Jeśli usługa przeglądów lekowych testowana w drodze projektowanego pilotażu wykaże efektywność identyfikacji problemów lekowych, pozwoli na wdrożenie odpowiednich zmian w farmakoterapii oraz poprawi jakości zdrowia u pacjentów, warto będzie rozważyć dalej idące poszerzanie usług opieki farmaceutycznej, np. o celowane grupy pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak np. cukrzyca, czy astma” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Pilotaż stanowi kolejny krok w kierunku wprowadzania różnorodnych elementów kompleksowej opieki farmaceutycznej nad pacjentami. Pierwszym wyzwaniem w tym obszarze okazały się szczepienia w aptekach, które z powodzeniem realizowane są już na terenie całego kraju. Czytaj także: Krok milowy w opiece farmaceutycznej – przeciwko covid-19 zaszczepisz się w aptece

Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu. Jego pełną treść można znaleźć tutaj.